Studium przypadków

Elektrownia opalana odpadami RZR Herten

Typowym przykładem wydajnej utylizacji i wzorcowej technologii jest elektrownia opalana odpadami RZR Herten. Wraz z założe-niem nowej końcówki wylotowej komina grupa GBT dostarczyła tam na początku roku kolejną techniczną perełkę – w bardzo utrudnionych warunkach na wysokości 100 metrów.

dalej

Elektrociepłownia-Centrum, Brunszwik

Elektrociepłownia-Centrum „Heizkraftwerk-Mitte" należąca do BS│ENERGY jest centralnym punktem zaopatrzenia Brunszwiku w energię i ciepło. Od roku 1928 jest tam wytwarzany prąd i cie-pło przesyłane na odległość zgodnie z zasadą kogeneracji. Po prawie kompletnym odnowieniu i rozbudowie w roku 1986 po-winna nastąpić renowacja dużej części instalacji oczyszczania gazów spalinowych. Praca pod dużą presją czasu: pozostało tylko 21 dni dla ambitnego zadania.

dalej

Zakłady Forda w Kolonii

Firma Ford-Werke GmbH zastosowała bardzo szczególny mate-riał do częściowej renowacji systemu zbierania ścieków w przy-gotowaniu lakierów w swojej lakierni w siedzibie w Kolonii. Dwuścienne nakładanie powłok pozwala na bezpieczne i przede wszystkim możliwe do sprawdzenia uszczelnienie również nie-dostępnych obszarów instalacji.

dalej

Elektrociepłownia opalana odpadami Darmstadt

Elektrociepłownia opalana odpadami w Darmstadt w Południo-wej Hesji uważana jest za jedną z najnowocześniejszych na świecie – jej bilans energetyczny jest wzorcowy. Jeszcze więk-szą wydajność przyniosła teraz wymiana palników gazowych stosowanych do tej pory do podgrzewania gazów spalinowych, na wymienniki ciepła ogrzewane parą. Czasowo krytyczny pro-jekt, który stawiał olbrzymie wymagania dotyczące planowania i montażu.

dalej
GBT Polnisch > Referencje > Studium przypadków